TẤT CẢ VÌ KHÁCH HÀNG

LỊCH TRÌNH

Xe chạy tuyến cố định

STT Thông tin Thời gian xuất bến Loại xe
Miền Đông - Phan Rí 7h30 40 giường nằm
Phan Rí - Miền Đông 8h00 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 8h30 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 9h00 22 giường
Miền Đông - Phan Rang 9h15 40 giường nằm
Phan Rí - Miền Đông 10h00 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 10h30 40 giường nằm
Phan Rí - Miền Đông 11h00 40 giường nằm
Phan Rí - Miền Đông 11h15 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 11h30 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 12h00 22 giường
Miền Đông - Phan Rí 12h30 40 giường nằm
Phan Rí - Miền Đông 13h00 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 13h30 40 giường nằm
Phan Rí - Miền Đông 14h00 22 giường
Miền Đông - Phan Rí 14h30 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 15h00 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 16h30 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 17h00 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 18h30 40 giường nằm
Phan Rang - Miền Đông 19h30 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 20h30 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 21h00 40 giường nằm
Phan Rí - Miền Đông 21h00 40 giường nằm
Chợ Lầu - Miền Đông 21h00 40 giường nằm
Vĩnh Tân - Miền Đông 21h00 40 giường nằm
Liên Hương - Miền Đông 21h00 22 giường
Miền Đông - Phan Rang 21h15 40 giường nằm
Phan Rí - Miền Đông 21h30 40 giường nằm
Liên Hương - Miền Đông 21h30 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 21h45 40 giường nằm
Phan Rí - Miền Đông 21h45 22 giường
Chí Công - Miền Đông 21h45 40 giường nằm
Liên Hương - Miền Đông 22h00 40 giường nằm
Miền Đông - Phan Rí 22h30 22 giường